Books: 1 | Review: 0 | Avg rating: 3.47
Rate this author

Ngô Thị Giáng Uyên

3.43 of 5 Votes: 5
url
https://booksminority.net/ng-th-ging-uyn
website
http://www.ngothigianguyen.com/
genres
 
About this author
Books by Ngô Thị Giáng Uyên
Ngón Tay Mình Còn Thơm Mùi Oải Hương (2006)
language
English
3.47 of 5 Votes: 4
review 1: Giọng văn nhẹ nhàng, cứ thế mà đọc hết cuốn có thể trong một ngày. Không thể dùng làm tham khảo, thích cách nhìn của tác giả .Tuy nhiên do hiếm khi nghe nhạc Trịnh nên không thích lắm mấy đoạn trích dẫn lời bài hát của ông. Dù sao, cũng là m...
Reviews
Write review
Review will shown on site after approval.
(Review will shown on site after approval)