Books: 1 | Review: 0 | Avg rating: 3.75
Rate this author

Osamu Koshigaya

3.47 of 5 Votes: 2
url
https://booksminority.net/osamu-koshigaya
website
genres
 
About this author
Books by Osamu Koshigaya
Her Sunny Side (2008)
language
English
3.75 of 5 Votes: 5
review 1: Có người đọc xong sẽ đánh giá đây là một cuốn sách nhạt nhẽo nhưng với tôi thì nó đủ hay để khiến tôi xúc động. Chắc có lẽ tôi thích những câu chuyện mang màu sắc kỳ bí và thần tiên nên tôi thích câu chuyện này, giọng văn cũng nhẹ nhàng và cách kể cũng đủ sâu lắng để đọng lại tro...
Reviews
Write review
Review will shown on site after approval.
(Review will shown on site after approval)