Bjørn Beltø (2 books in series)

The Guardians of the Covenant: An Epic Quest for the Bible's Darkest Secret (2007)
language
English
author
3.77 of 5 Votes: 3
review 1: Først litt om bokaBeltø blir kontaktet av en venn på Island, sira Magnus. Det viser seg at han har funnet noen papyrusruller i en boksamling hos en nylig avdød kamerat. Papyrusrullene er av alle ting en Snorre-kodeks fra vikingtiden, også kalt Thingvellir-rullene, som opprinnelig...
Paktens voktere (2007)
language
English
author
3.76 of 5 Votes: 2
review 1: Thankfully it is over! I had it as mp3 file - I would NEVER have finished it in any other format than aduio. I don't know what to make of this author. Some of his books are quite good and others are abysmally boring. This was definitely in the latter category. It could not hold m...