De Tandeloze Tijd (1 books in series)

De helleveeg (2013)
language
English
3.62 of 5 Votes: 1
review 1: Een briljant geschreven roman over het hysterische monster tante Tiny. Een drakerige vrouw die zich verzet tegen de kleinburgerlijke katholieke moraal van haar familie, en haar ouders op schokkende wijze terug pakt vanwege hun wegkijken bij een dramatische gebeurtenis in haar jeu...