The Kikiam Experience (1 books in series)

The Panti Chronicles (2008)
language
English
author
4.2 of 5 Votes: 3
review 1: Dahil PSICOM ang publisher ng librong ito, asahan nang marami itong typo. Trademark yata ng PSICOM 'yon simula't-sapul. 'Di bale, mauunawaan mo naman ang nilalaman ng akda e. Ang pagkakasulat nito ay impormal at parang nakikipag-usap ka lang do'n sa umiinom ng softdrinks sa tinda...