Books: 1 | Review: 0 | Avg rating: 3.21
Rate this author

Đinh Vũ Hoàng Nguyên

3.92 of 5 Votes: 2
url
https://booksminority.net/inh-v-hong-nguyn
website
genres
 
About this author
Books by Đinh Vũ Hoàng Nguyên
Có một phố vừa đi qua phố (2013)
language
English
3.21 of 5 Votes: 4
review 1: Cuốn này biết lâu rồi mà có một dạo tìm mua sách không có, sau này tái bản thêm mua được thì không kịp đọc đã phải tạm nhét vào thùng đem cất vào kho, đến tận hôm trước mới "tóm" được ebook trên mạng. Đọc một lèo hết sạch cuốn sách, hết rồi vẫn còn muốn thêm. Phần đầu cuốn này là...
Reviews
Write review
Review will shown on site after approval.
(Review will shown on site after approval)