Books: 2 | Review: 0 | Avg rating: 4.35
Rate this author

Yukichi Fukuzawa

4.04 of 5 Votes: 2
url
https://booksminority.net/yukichi-fukuzawa
gender
male
website
genres
 
About this author
Books by Yukichi Fukuzawa
Khuyến học, hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản (1901)
language
English
4.35 of 5 Votes: 1
review 1: Dù đã được xuất bản cách đây hơn cả trăm năm, nhưng tôi nghĩ rằng nội dung của quyển sách vẫn còn mang giá trị tinh thần rất cao không chỉ đối với người dân Nhật Bản mà còn đối với thế hệ trẻ của chúng ta. Đã có lúc tôi phải ngẫm nghĩ lại về cách nhìn của mình đối với bản thân và...
An Encouragement of Learning (1901)
language
English
4.35 of 5 Votes: 2
review 1: Even after more than 100 years, this book is still one of the lighthouse for today's young generation, especially those who come from developing countries like me. In this book, the author advocated for the adoption of Western models of education to help the Japanese people build...
Reviews
Write review
Review will shown on site after approval.
(Review will shown on site after approval)