Pandora’s box – Pandorina kutija

According to the Greek myth, Pandora has released all the evils on planet Earth and humanity keeping only hope in the box so that people can live without hope. The question is whether hope is evil or good, what does it mean to hope? Hoping means to expect something to be achieved without taking any action in that direction. We can also say that we want something, and in the other part we do not have the full faith that it will be accomplished, we are still passive, we are not moving in the direction of realization of desire by taking concentrated action. Hope and faith do not go along with each other for the faith is known to be a tool of manifesting miracles fused with concentrated action, the consequences in terms of results are inescapable. By hoping we do not to sow seeds in fertile soil, we throw it on rocky ground without the possibility of growing. Only with the 100% faith which is supported by a concentrated action, the desired results come to light. Everyone who is hoping will continue to hope until they understand that they deliver resistance to the desired results. Close hope in the box as Pandora did you will be spared of disappointment. Understand that you can all with faith because it is the fuel that uses the most powerful machine called the mind, drive your mind in the desired direction using concentrated action.

Prevod:

Prema grčkom mitu Pandora je pustila sva zla na planetu zemlju i čovječanstvo zadržavši nadu u kutiji, kako bi ljudi živjeli bez nade. Pitanje je da li je nada zla ili dobra, što znači nadati se? Nadati se znači očekivati nešto da se ostvari  ne poduzimajući nikakvu akciju u tom smijeru.  Također možemo reći da priželjkujemo nešto, a drugim dijelom nemamo potpunu vjeru da će se to ostvariti još smo uz to pasivni ne krećemo se u smijeru koncentrisani na ostvarenje želje. Nada i vjera ne idu jedno uz drugo za vjeru je poznato da je alat za ostvarenje čuda u koliko je u kombinaciji sa koncentrisanom akcijom, posljedice u vidu rezultata su neizbiježne. Nadajući se ne sijemo sjeme u plodno tlo nego ga bacamo po kamenitom tlu bez mogućnosti da izraste. Samo sa 100% vjerom koja je podržana koncentrisanom akcijom željeni rezultati dolaze na vidjelo. Svi koji se nadaju i dalje će se nadati dok ne shvate da tako pružaju otpor željenim rezultatima. Zadržite i zatvorite nadu u kutiji kao što je Pandora učinila biti ćete pošteđeni razočaranja. Shvatite da možete sve uz vjeru jer je gorivo koje koristi najmoćniji stroj zvani um, odvezite se pomoću svog uma u željenom smijeru koristeći koncentrisanu akciju.

Share this:
  • Share
Like this:Like Loading... Related